event dla firm | opublikowano cze 15, 2019

Konkursy sprzedażowe dla pracowników, to coraz częściej stosowana forma motywacji do pracy. Korzystanie z programów i konkursów sprzedażowych ma wiele zalet i pozwala skutecznie zachęcić pracowników do wydajniejszej pracy oraz większego zaangażowania w powierzone im obowiązki. Idea konkursów sprzedażowych została stworzona z myślą o byciu alternatywą dla programów sprzedażowych, które z założenia trwają dłużej i są przeznaczone dla najskuteczniejszych pracowników. Tym samym mają miano elitarnych i trudno dostępnych. Zadaniem konkursu sprzedażowego jest zaangażowanie w udział pracowników o słabszych wynikach, plasujących się w dolnej i środkowej skali efektywności. Druga różnica pomiędzy konkursem sprzedażowym a programem sprzedażowym, to czas ich trwania. Konkurs z założenia trwa znacznie krócej i jest nastawiony na szybkie uzyskanie oczekiwanego efektu. Jego zadaniem jest zainspirowanie jak największej liczby osób nowym produktem lub usługą, a następnie jego szybkie wprowadzenie na rynek i uzyskanie wysokich wyników sprzedaży.

Jak skutecznie motywować pracowników?

Motywowanie pracowników do wydajniejszej pracy i większego angażowania się w życie firmy, jest obiektem badań i dyskusji na całym świecie. W związku z powyższym, opracowano wiele strategii i sposobów motywowania pracowników. Część z nich przynosi lepsze efekty, z kolei inne nie mogą pochwalić się oczekiwanymi rezultatami. Aby skutecznie motywować pracowników, konieczne jest spełnienie jak największej liczby kryteriów.

  1. Dostępność – program motywacyjny, który w tym przypadku będzie konkursem sprzedażowym, powinien być dostępny dla wszystkich pracowników. Pozwala to wyrównać szansę, a tym samym daje wrażenie sprawiedliwego i równego traktowania pracowników, bez względu na dotychczasowe wyniki pracy. Jest to tym samym dużą zachętą dla osób, które odnotowywały gorsze wyniki, aby zmobilizować się do wysiłku i powalczyć o przewidzianą nagrodę.
  2. Jasne warunki – konkursy sprzedażowe lub inne programy motywacyjne powinny być realizowane na jasnych warunkach, zrozumiałych dla każdego uczestnika. Dotyczy to szczegółowego określenia ram czasowych, warunków których spełnienie kwalifikuje do nagrody oraz charakteru samych nagród. Dodatkowo, ocena wyników sprzedaży powinna być przeprowadzana w sposób nie budzący niczyich wątpliwości i umacniający autorytet organizatora tudzież pracodawcy.

Jak motywacja pracownika przynosi najlepsze rezultaty?

Taka, która pozwala mu się wykazać, umożliwia jasne ocenienie efektów pracy,  a także daje wpływ na dalszy rozwój firmy. Poza nagrodami materialnymi, jednym z najskuteczniejszych sposobów motywowania pracownika jest docenienie jego starań na forum publicznym. Może to być wyrażone w formie podziękowania, wręczenia dyplomu lub awansu. Nagroda rzeczowa lub niematerialna powinna być wówczas dodatkiem do tego, umacniającym pozytywne emocje.

Czym jest konkurs sprzedażowy?

Konkurs sprzedażowy to krótkoterminowa akcja promocyjna, której uczestnikami mogą zostać osoby odpowiedzialne za sprzedaż konkretnego produktu lub usługi promowanej w ten sposób. Konkursy sprzedażowe mogą być organizowane w ramach jednego przedsiębiorstwa lub na skalę globalną przed producenta lub dystrybutora i kierowane do pracowników różnych firm, z którymi on współpracuje. Konkursy sprzedażowe aby były efektywne i angażowały jak największą liczbę osób, powinny trwać stosunkowo krótko. Od kilku tygodni do maksymalnie 3 miesięcy. Dzięki temu nagroda o którą się walczy staje się bardziej namacalna, a zwycięstwo łatwiejsze do osiągnięcia. Efekt psychologiczny jest tutaj bardzo ważny i pozwala w prosty sposób zaangażować do programu niemal wszystkich sprzedawców. To oczywiście przekłada się na większe zyski dla organizatora. Konkurs sprzedażowy dla pracowników ma zadanie wyłonić jednego lub kilku najlepszych sprzedawców pod względem ilości sprzedanych produktów / usług, w trakcie trwania konkursu. Nagrodą dla najlepszych może być wycieczka, nagroda rzeczowa, premia pieniężna lub inna forma gratyfikacji ustalona przez organizatora konkursu.

Zalety konkursów sprzedażowych

Największymi zaletami konkursów sprzedażowych jest:

  • Szybkie uzyskanie rezultatów – wyniki widoczne są niemal z dnia na dzień. Są one tym większe, im ciekawiej jest zaprojektowany konkurs i może zaangażować większą liczbę sprzedawców.
  • Wyrównywanie szans – sprzedawcy, którzy do tej pory nie mogli się pochwalić dużą efektywnością sprzedaży, dzięki konkursom sprzedażowym mogą uwierzyć w swoje siły i na nowo zapracować nad zdobyciem wysokiej pozycji, prześcigając nawet najlepszych sprzedawców.
  • Motywacja do pracy – nie tylko chęć uzyskania nagrody, ale również sprawdzenia samego siebie lub wyróżnienia się na tle zespołu motywuje uczestników do wzmożonej pracy. Jest ona tym łatwiejsza do wykonania, że konkurs nie trwa długo i wiele osób z ciekawości może chcieć pracować „na zwiększonych obrotach”, by sprawdzić samych siebie.
  • Budowanie pozytywnego wizerunku – organizator konkursu, dbając o przygotowanie takiej formy motywacji dla pracowników, jednocześnie buduje swój pozytywny wizerunek w ich oczach i zasługuje na miano lojalnego, troszczącego się i hojnego. W przyszłości sprzedaż jego produktów będzie następować w sposób bardziej naturalny i oczywisty, ponieważ zawiąże się nić sympatii i zaufania między sprzedawcami i producentem lub dostawcą usług.
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie? Skontaktuj się z nami